OM OSS

Vi erbjuder material för entrepenader inom VVS


VVS International AB har i över 10 år erbjudit material till entreprenader inom VVS…

För att öka kunders lönsamhet i värdekedjan. Företaget har lång erfarenhet inom branschen och säger att ” ett bra samarbete med kunden är det viktigaste och att följa branschens utveckling är av högsta prioritet ”.

VVS International AB ligger i Brottby och har egen lagerhållning och distribution som omfattar marknadsområde i hela Stockholmsområdet, Uppsala, Mälardalen och Roslagen.

Produkterna och materialen är av hög kvalitet och till olika användningsområden. RSP avloppsrör av gjutjärn, Skolan avloppsrör av mineralförstärkt plast, STAD Ventiler mm.

Vår målsättning

Målsättningen är att korta ner värdekedjan genom att ta bort mellanliggande aktörer. På detta sätt sparas kostnader och effektiviteten ökar framför allt genom vår egna hantering av order, logistik och leverans.

Produkter och material som tillhandahålls skall vara typgodkända, eftersträva branschens miljökrav samt hålla hög kvalitet så kunden kan känna sig trygg och säker.

Vår affärsidé

VVS International affärsidé är att arbeta med alternativa varuvägar och på ett personligt men professionellt sätt tillgodose kundernas behov av produkter och material.

VVS International AB använder sig av sin långa erfarenhet i branschen för att hålla ett grundsortiment av hög kvalitet men även investera och föra branschen framåt med nytänkande och moderna material och produkter.

VVS International AB starka sidor är att bygga långvariga och givande samarbeten med både kunder och leverantörer samt att med egen distribution förkorta leveranstider.
Translate