OLD Miljö & Kvalitet

Miljöpolicy

VVS International bevakar de miljöaspekter som är förknippade med vår verksamhet för att uppfylla krav i miljölagstiftningen.

Vårt produktsortiment skall omfatta miljövänliga produkter som marknadsförs av de tillverkare och leverantörer vi har avtal med.

Ständigt pågående förbättringsarbete genomförs tillsammans med våra leverantörer för att våra produkter ska få lägre miljöpåverkan.

Mot bakgrund av att alternativa varuvägar kan vara en betydande miljöaspekt skall vi där så är möjligt arbeta med miljölogistik.

 

Kvalitétspolicy

VVS International marknadsför VVS-Produkter med specificerade krav på kvalitet och lönsamhet från våra kunder.

Vi ska aktivt samarbeta med våra leverantörer för att uppfylla ställda krav från kunder och myndigheter. Vårt nära samarbete med leverantörerna säkerställer ständigt pågående produktförbättringar.

För att säkerställa funktionen hos våra produkter med sådan, ska vi samarbeta med av oss auktoriserade VVS-installatörer. Vi kan då ta till vara erfarenheter att använda i det ständigt pågående förbättringsarbetet.

 

Säv logga litenSundaHus_logo
Leave a Reply

Your email address will not be published.


Comment


Name

Email

Url


Translate