tillverkade i rostfritt stål för hälsan och miljön

 

Rostfria blandare SAREK™ är tillverkade i rostfritt material ASTM/AISI 304. En legering som inte avger skadliga halter av tungmetaller till dricksvattnet eller miljön.

SAREK™ blandare klarar med bred marginal dagens strängaste regler för tungmetallavgivning till dricksvatten som finns exempelvis i USA:s standard NSF 61 och den Australiska standarden AS 4030 liksom livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten som är baserade på EU:s krav på dricksvatten, 98/83/EG. Direktiven är införlivade i Livsmedelsverkets föreskrifter SLVF S 2001:30 och med omtryck LIVSFS 2005:10.

SAREK™ blandare klarar även Boverkets ljudnormer som är lika med EU:s normer. Sarek har nyligen testats av norska SINTEF (tidigare Norsk Byggforskningsinstitut) och klassades i ljudgrupp 1, den bästa ljudgruppen.

SAREK™ serie rostfria blandare är anpassade till branschreglerna Säker Vatten och VVS International har avtal med Säker Vatten.

SAREK™ serie rostfria köks- tvättställs- badkars- och duschblandare är registrerade i BASTA-registreringen .

BASTA-registrering innebär att vi kan styrka att dessa produkter klarar BASTA-kriterierna avseende miljö- och hälsofarliga egenskaper. ”se www.bastaonline.se”

Våra rostfria Sarekkranar är A-klassade i miljödatabasen Sunda Hus

            

SundaHus_logo