Hetcu® medicinska kopparrör för medicinska gasledningssystem

  • Hetcu® medicinska kopparrör är avfettade, tvättade och avsedda att användas i medicinska samt andra likvärdiga gasledningssystem.
  • Hetcu® medicinska kopparrör uppfyller kraven i SS-EN ISO 7396–1: 2007 samt nationell norm SIS HB 370 utgåva 2.
  • Hetcu® medicinska kopparrör är tillverkade enligt SS-EN 13348, EN 1057 och är märkta för entydig identifiering.
  • Hetcu® medicinska kopparrör går direkt från produktion till tvättanläggning inom kopparrörsverket utan mellanliggande transport och lagring. Tvättningen sker i en modern och miljövänlig sluten process.
  • Hetcu® medicinska kopparrör kontrolleras efter tvätt enligt IR-metoden, SS 028145, och ett certifikat medföljer varje leverans där kolväteinnehållet på insidan av röret garanteras understiga 2,5 mg/m2.
  • Hetcu® medicinska kopparrör är bearbetade till hårdhet R 290 och lämpar sig för bockning till och med dim. 18×1,0.
  • Hetcu® medicinska kopparrör tillverkas i raka 5 meters längder och levereras i dimensionerna 10×1, 12×1, 15×1, 18×1, 22×1, 28×1.2, 35×1.5, 42×1.5, 54×1.5, 70,0×2,0, 76.1×2.0, 88,9×2.0 och 108×2.5 mm.