Hetcu® kopparrör för tappvatten-, värme- och kylinstallationer

  • Hetcu® kopparrör är avsedda att användas i tappvatten-, kyl- och värmeinstallationer med ett högsta förekommande drifttryck av 1 MPa.
  • Hetcu® kopparrör är tillverkade enligt SS-EN 1057 och är märkta för entydig identifiering.
  • Hetcu® hårda rör, R 290, i raka 5 meters längder, levereras i dimensionerna 22×1, 28×1.2, 35×1.5, 42×1.5, 54×1.5, 76.1×2.0, 88,9×2.0 och 108×2.5 mm
  • Hetcu® hårda rör, R 290, i raka 3 meters längder, levereras i dimensionerna 12×1, 15×1, 18×1, 22×1, 28×1.2, 35×1.5, 42×1.5, 54×1.5 mm
  • Hetcu® halvhårda rör, R 250, i raka 5 meters längder, levereras i dimensionerna 12×1, 15×1, 18×1, 22×1 mm.
  • Hetcu® halvhårda rör, R 250, i raka 2,5 meters längder, levereras i dimensionerna 12×1, 15×1, 18×1, 22×1 mm.
  • Hetcu® kopparrör är godkända för tappvatteninstallationer enligt SITAC typgodkännandebevis nr 0142/03
  • Övervakande kontroll av tillverkningen sker fortlöpande av MPA NRW ( Staatliche Material-prufungsanstalt Darmstadt) i Tyskland