Skolan dB Avloppsrör av mineralförstärkt PP

 • Skolan dB rör och rördelar är tillverkade i mineralförstärkt polypropylene (PP) enligt DIN 19 560 / EN 1451.
 • Skolan dB rör är avsedda för avledning av spill- och dagvatten från byggnad
 • Spillvattnets temperatur får momentant inte överstiga 110°C eller kontinuerligt inte överstiga 90 °C
 • Skolan dB rör och rördelar klarar att avleda ett avloppsvatten från pH 2 till pH 12 enligt DIN 19560 / DIN EN 1451
 • Skolan dB har en ljudnivå på 21 dB(A) till rum vid ett vattenflöde på 4 l/s vid normal klamring. Ljudmätningar är utförda av Fraunhofer Institut Bauphysik i Tyskland.
  Brandmotstånd är testat och godkänt enligt DIN 4102, B2 av Materialprufung samt Nordrhein-Westfallen i Tyskland.
 • Skolan dB rör och delar klarar aggressiva kemikalier från pH 2 till pH 12 och hett vatten enligt DIN19560 / DIN EN1451
 • Skolan dB är ur miljösynpunkt återvinningsbara och i det flesta fall kan de återanvändas vid ändringsarbeten i avloppssystemet
 • Skolan dB är brännbart utan att avge giftiga gaser
 • Skolan dB är godkänt av DiBt (Deutsche Institut fur Bautehnik i Tyskland) nr Z-42.1-217
 • Övervakande kontroll sker fortlöpande av MPA NRW (Staatliche Material-prufungsanstalt Darmstadt) i Tyskland
 • Skolan dB är typgodkänt av SWEDCERT, TYPGODKÄNNANDEBEVIS 0602.
 • Rör och rördelar levereras med följande nominella diameter DN 50, 70, 100, 125 och 150 och rören levereras normalt i längder om 3 000 mm