RSP SML Avloppsrör i gjutjärn

 • RSP SML rör och rördelar är tillverkade i gjutjärn enligt SS-EN 877 och är märkta för en entydig identifiering
 • RSP SML gjutjärnsrör är avsedda för avledning av spill- och dagvatten från byggnad
 • Spillvattnets temperatur får kortvarigt uppgå till högst 95° C
 • RSP SML rörsystem sammanfogas med mekaniska kopplingar och är avsedda för förläggning i byggnad. Koppling är tillverkade av profilsvep i rostfritt utförande nr 1.4510/11 enligt SS-EN 10088-1
 • Kopplingarna är försedda med tätningsmanschett av EPDM-gummi enligt SS-EN 681-1
 • Systemet är komplett och innehåller flexibla kopplingar och övergångskopplingar till andra rörmaterial
 • RSP SML rör är utvändigt ytbehandlade med rödbrun tjärfri epoxifärg och är invändigt behandlade med en gul-brun tjärfri epoxi. Rördelar är ut- och invändigt ytbehandlade med rödbrun tjärfri epoxipulverlack
 • RSP SML rörsystem är obrännbart
 • RSP SML rörsystem är kompatibelt med andra system som är tillverkade enligt SS-EN 877
 • Ur miljösynpunkt är gjutjärnsrören återvinningsbara och i de flesta fall kan de återanvändas vid ändringsarbeten i ledningssystemet
 • RSP SML är typgodkänt av SWEDCERT – Typgodkännandebevis 0591
 • Rör och rördelar levereras med följande nominella diameter DN 50, 75, 100, 150, 200 och 250 och rören levereras normalt i längder om 3 000 mm

Våra RSP-rör är A-klassade i Sunda Hus.

Sunda Hus RSP SML, KML, TML, BML 2018

Kiwa 2019-03-20

BVB  Rekommenderas i Byggvarubedömningen