2012-02-24

SAREK är anpassade till branschreglerna Säker Vatten

Vår serie Rostfria blandare SAREK är anpassade till branschreglerna Säker Vatten.

Säker Vatten och VVS International har med det också tecknat avtal.